antonimi: zəhmətkeş
Məşədi Əbdülbağı razı olmamışdı ki, dörd yüz on manat verilsin boynuyoğun molla Qivama (C.Məmmədquluzadə); Nənəcan ağıllı, işsevən, zəhmətkeş, mehriban, qeyrətli bir qadın idi (N.Nərimanov)
Top