1. antonimi: açılmaq
Lakin ruzigar hələ tez-tez bulanırdı (M.İbrahimov); Göyün üzü açıldı
2. antonimi: yaxşılaşmaq
Axşam yaxınlaşdıqca Həsən kişinin əhvalı bulanırdı (M.İbrahimov); Tapdıq vücudca yaxşılaşmışdır (Ə.Vəliyev)
Top