antonimi: təmizlik
Qabqacağın bulaşıqlığı ev yiyəsinin pintiliyinə dəlalət edir. Təmizlik yaxşıdır, indi kim istəyir, gəlsin, utanmarıq (A.Şaiq)
Top