antonimi: açmaq
Laçın qəfildən yapıncısını açıb Gülyazı bürüdü (M.Hüseyn)
Top