antonimi: açıq
Bürüşük və titrək əli ilə göyün şimal tərəfindəki kiçik qara buludu göstərərək: – Baxın – dedi (A.Şaiq); Yarım açıq qapı arasından oğlunun sözlərini eşidirdi (S.S.Axundov)
Top