antonimi: düşüncəli
Böyük və ortancıl qardaş kiçik qardaşlarının bu ağılsız hərəkətinə heyrət edirdilər (A.Şaiq); Deyilənə görə, o sakit, düşüncəli və mühakimələrində aydınlığa meyil edən adam idi (M.İbrahimov)
Top