antonimi: buraxmaq
Uğur cilovu çəkdi (M.Süleymanzadə); Atın başını buraxdı
Top