antonimi: aydın
Qoynu gah aydın havalı, gah çənli, dumanlı (R.Rza)
Top