antonimi: cırtqoz
Nurəddin anasından sonra birdən-birə dəyişir, ağırtəbiətli bir uşaq olur (S.S.Axundov); Sən allah, bizim yaxamızı bu cırtqoz Əhmədin əlindən qurtar
Top