antonimi: yığışmaq
Biz dağılışmaq üçün sizi gözləyirdik (C.Cabbarlı); Bütün Təbriz tamaşalarına yığışmışdı (M.S.Ordubadi)
Top