antonimi: güldürən
Ağladan yanında otur, güldürən yanında yox (C.Əlibəyov)
Top