1. antonimi: dərəli
Bizim yerlər dağlıdərəlidir (“Jurnalist”)
2. antonimi: şad
Övlad sarıdan Murad kişinin ürəyi əvvəl də dağlı idi (Mir Cəlal); Qadın hər qüssədən, qəmdən azaddır; Ağ günlər eşqilə ürəyi şaddır (H.Hüseynzadə)
Top