1. antonimi: dərəlik
Vaxtilə dərətəpəlik olan yuxarı dağlıq hissə indi gülçiçəyə bəzənmişdir. Uçurum, dərəlik, sıldırım qayalıq yerlərdən keçirdim (A.Şaiq)
2. antonimi: düzlük
Bura dağlıq, bağçalıq bir yerdir (M.S.Ordubadi); Dərətəpədən düzlüyə çıxdıq (A.Şaiq)
Top