1. antonimi: xarici
Daxili xəstəlik mütəxəssisi lazımdır (Çəmənzəminli); Sizin xarici görünüşünüz barəsində (C.Əmirov)
2. antonimi: zahiri
Daxili bir maraq məni də saxladı. Zahiri görkəmlərindən yaşlı adama oxşayırdılar (M.İbrahimov)
Top