antonimi: müvəqqəti
Yalan müvəqqətidir, doğruluqsa daimidir (S.Rüstəm)
Top