1. antonimi: əvvəl
Kəndə çatdığı üçün İkram söhbətin dalını eşidə bilmədi (Ə.Əbülhəsən); Söhbətin əvvəlini xatırlaya bilmədi
2. antonimi: irəli
Həsən kişi Qulunun qolundan tutub dala qayıtdı (M.İbrahimov); Əbil ürəkləndi, bir-iki kösöv götürüb irəli yeridi (Ə.Vəliyev)
3. antonimi: qabaq
Qılıncının dalı da kəsir, qabağı da (Ata. sözü)
Top