antonimi: təvazökarlıq
Dambatlığından partlayır. Onların bəziləri sadəlik və təvazökarlıq kimi sifətləri itirmişlər (Ə.Vəliyev)
Top