antonimi: gülmək
Ellərin dərdinə könül bağladım; Səninlə bir gülüb birgə ağladım (M.Rahim)
Top