antonimi: buraxmaq
Biz onun adamlarından birini tutub damlamışıq (M.Hüseyn); Qatar Culfa burnundan fitini buraxdı (M.S.Ordubadi)
Top