1. antonimi: dinləmək
Danış bir-bir, dinləyim; Kaman kimi inləyim (S.Rüstəm)
2. antonimi: susmaq
Kişi var nə dinər, nə də danışar; Qoyar el yolunda ürəyini o (Ə.Cəmil); Cahandar ağa susurdu (İ.Şıxlı)
Top