antonimi: tərifləmək
Nə istəyirsən, nə? Bilirəm, yenə deyəcəksən ki, səhv edirsən, yenə məni danlayacaqsan (C.Cabbarlı); Bayaqdan bəri səni tərifləyir (C.Əmirov)
Top