antonimi: gülümsün-mək
Ağlamsındı bir az “dərdli”, “gileyli” (M.Rahim); Yadigar qayğısız halda gülümsünürdü (Ə.Muğanlı)
Top