antonimi: səxavətlilik
Məni tərif etməkləri onların dargözlülüyündən və uzağı görmədiklərindəndir (Ə.Əbülhəsən); Azərbaycanlılar qonaqpərəstliyi və səxavətliliyi ilə tanınmışdır
Top