antonimi: şadlanmaq
Atanı düşünmə, mənim üçün darıxsan, ana vətənə qulluq et (A.Şaiq); Bir şeydən hamımız şadlanırdıq ki, atamın halı düşündüyünüz qədər də ağır deyildi (S.Qədirzadə)
Top