antonimi: geniş
Əjdər bu təpəciklərdən enib kəndin darısqal küçələrinə girdi (S.Rəhimov); Geniş bir məhəllədir (C.Məmmədov)
Top