antonimi: genişlən-mək
Otaq darısqallaşmışdır. Üfüqlərmi bu qədər genişlənmişdi, yoxsa qızın gözünə o cür görünürdü (S.Qədirzadə)
Top