antonimi: genişlik
Tiflisdə camaat o qədər çox idi ki, gəzməyə yekə bağ darışlıq edirdi (“Molla Nəsrəddin”); Baxıb təbiətin genişliyinə; Düşünmək, düşünmək istəyir adam (B.Vahabzadə)
Top