antonimi: hövsələli
...Minbərli məscidləri olan şəhərlər içində Bəsrə məşhurdur məharət və fəndgirliyi ilə, Kufə – üzü dönüklüyü və bəlağəti ilə, Bağdad cah-calalı ilə, ...Herat – paxıllığı və darqursaqlığı ilə... (Ə.Məmmədxanlı); Traktorçu Əli çox hövsələli oğlan idi (İ.Şıxlı)
Top