antonimi: boş
Dartılı ipə toxunma. İpi bərk çəkmək lazımdır, boşdur
Top