1. antonimi: boşaltmaq
Ayaz kəskin bir hərəkətlə atın çilovunu dartdı (Ə.Məmmədxanlı); Bir anda bir daraq güllə boşaltdım (S.Vurğun)
2. antonimi: buraxmaq
O, Aliyənin sağ biləyindən yapışaraq onu özünə tərəf dartdı (C.Əmirov); Bu halda sərayi-şahidən göyə bir fişəng buraxdılar (M.F.Axundzadə)
Top