1. antonimi: barışıq
Dava var qılıncla qurtarır, dava var dillə (Ə.Haqverdiyev); Qonşular barışıq gününü intizarla gözləyirdilər
2. antonimi: sülh
Barıt və qan qoxusu ağırlaşdı havada; Daşlar belə qanadı bu uğursuz davada (R.Rza); Azadlıq vədəsi? O gələcəkdir; Hamısı sülh ilə düzələcəkdir (S.Vurğun)
Top