antonimi: dinc
Nənəm çox davakardır (M.İbrahimov); Yox qardaş, ... uşaq çox dinc uşaqdır (S.Rəhimov)
Top