antonimi: dinclik
Davakarlığın səbəbi var, bilmirsən? (M.İbrahimov); Bəli, Şamama dincliyi, rahat oturmağı başqa cür başa düşən adamdı (Ə.Əbülhəsən)
Top