antonimi: sakit
Məcməyidə gavalı; Yedim, oldum havalı; Qonşuda bir qız sevdim; O da çıxdı davalı (Bayatı); Allahyar özünü sakit göstərməyə çalışsa da, səhərə qədər yata bilmədi (İ.Şıxlı)
Top