antonimi: təsdiqləmək
Sonra dəbbələməyəsən ha! (M.İbrahimov); Bu sözləri anam deyirdi. Əmim də təsdiqləyirdi (S.Qədirzadə)
Top