antonimi: ağıllı
Bir dəli bir quyuya daş saldı, yüz ağıllı çıxara bilmədi (Ata. sözü)
Top