1. antonimi: ağıllı
Çağladı dəlisov ləpələr kimi; Ağladı südəmər körpələr kimi (T.Mahmud); Buyur, bu da ağıllınız (S.S.Axundov)
2. antonimi: qorxaq
Erkək təbiətli, dəlisov, ətli-qanlı bir qız idi (A.Şaiq); Ürkək, qorxaq qız uşağı yırtıcının qabağında dura bilmədi (M.İbrahimov)
3. antonimi: mülayim
Dəlisov şimal küləkləri çəkib bu ütünü (S.Sərxanlı); Mülayim bir axşam çağıdır (S.Qədirzadə)
Top