antonimi: sevinmək
Bir yerdə dərdləşər, bir yerdə sevinərdilər (S.Vəliyev)
Top