antonimi: nəşəsiz
Dərdsiz, qüssəsiz adamlar kimi şellənə-şellənə addımlayan Əli Rəsulov bir dəfə də olsun dönüb dala baxmadı (C.Əmirov); Sərdar özünü nəşəsiz adamlar kimi aparırdı
Top