antonimi: gec
Dərhal pəncərədən çəkildi (A.Şaiq); Mart ayının on beşində bərk yağış yağdığı üçün səpin beş gün də gec başlandı (Ə.Vəliyev)
Top