antonimi: dayazlıq
Dərinlik çox gözəldir: sadə olarsa; Nə çıxır o şeirdən, başımı yorsa? (M.Müşfiq); Hər bir müəllif öz əsərində yaratdığı obrazı hərtərəfli, hətta dayazlılığını əks etdirməlidir
Top