antonimi: yığmaq
Bir nimçə üzüm dərmişdi (S.Qədirzadə); Vaxtında səpək, vaxtında yığaq, vaxtında təhvil verək (Ə.Vəliyev)
Top