1. antonimi: balqabaq
Geniş ürəkli, dərrakəli, xeyirxah şəxs belə əhəmiyyətdən və minnətdarlıqdan istisna olunur (M.Talıbov); Xəlil nədir ki, o məni işdən çıxardır, bunlar da balqabaq kimi durub baxırlar (M.Hüseyn)
2. antonimi: düşüncəsiz
O oğlan yaşda səndən kiçikdir, amma qat-qat dərrakəlidir (S.Rəhimov); O dilsiz və düşüncəsiz bir zavallıdı (H.Cavid)
Top