antonimi: düşüncəli
Adə, nə dərrakəsizsən, barının nə qədər uzunluğu var? (C.Cabbarlı); Əhmədin... gözləri dalğın və düşüncəli idi (İ.Şıxlı)
Top