antonimi: sabit
Melodiyanı təşkil edən bu zil və bəm səslərin... bəziləri dəyişkən və dayanıqsız olur (Ə.Bədəlbəyli); Cəbhədə vəziyyət sabit idi (S.Qədirzadə)
Top