antonimi: qarayanız
Təranə ağyanız göyçək bir qızdır. Lazar ortaboylu, qarayanız, bozgöz bir oğlandı (S.Vəliyev)
Top