antonimi: təmkinli
Yox, ay dəymədüşər qız, şairdən inciməzlər (H.Hüseynzadə); Aydın Qaradağlının aləmə tanış, təmkinli səsi eşidildi (S.Qədirzadə)
Top