antonimi: kal
Dəymişini qoyub, kalını dərir (Ata. sözü)
Top