1. antonimi: mülayim
Hər xalqın dikbaş, lovğa cavanları da olur, səmimi, gözəl qızları da (S.Vəliyev); Xasiyyətcə çox mülayim adamdır (A.Məmmədrza)
2. antonimi: təvazökar
Qədirin də Poladdan ona görə xoşu gəlmirdi ki, Polad dikbaşdır (Ə.Vəliyev); Mən bir təvazökar bəndəyəm (F.Kərimzadə)
Top