1. antonimi: ağzıbağlı
Nuru babanın nağılına qulaq asanların bir qismi ağzıaçıq, bir qismi isə ağzıbağlı oturmuşdu
2. antonimi: diribaş
Əsəd çox fağır, ağzıaçıq uşaq idi. Birinci ona görə ki, çox diribaşdır, ikinci də bunları istədiyin qədər oyada bilərsən (M.İbrahimov)
Top